e-vinarstvo.comE - vinarstvo | Inovativna Internet Udruga Vinara

e-vinarstvo.com Profile

e-vinarstvo.com

Title:E - vinarstvo | Inovativna Internet Udruga Vinara

Description:Inovativna Internet Uduga Vinara e-vinarstvo

Keywords:vino, vinarstvo, e-vinarstvo, inovativna, udruga, vinari, vinogradari, vinograd, izlo?ba, izlo?be, vina, vinski, vinarski, berba

Discover e-vinarstvo.com website stats, rating, details and status online. Read and write reviews or vote to improve it ranking. Check alliedvsaxis duplicates with related css, domain relations, most used words, social networks references. Find out where is server located. Use our online tools to find owner and admin contact info. Go to regular site

e-vinarstvo.com Information

Website / Domain: e-vinarstvo.com
Website IP Address: 136.243.70.73
Domain DNS Server: ns2.studio4web.com,ns1.studio4web.com

e-vinarstvo.com Rank

Alexa Rank: 15148750
existsite Rank: 1
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

e-vinarstvo.com Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $8,010
Daily Revenue: $21
Monthly Revenue: $658
Yearly Revenue: $8,010
Daily Unique Visitors: 2,019
Monthly Unique Visitors: 60,570
Yearly Unique Visitors: 736,935

e-vinarstvo.com Keywords accounting

Keyword Count Percentage
vino 10 0.57%
vinarstvo 6 0.78%
e-vinarstvo 5 0.79%
inovativna 2 0.29%
udruga 4 0.34%
vinari 4 0.34%
vinogradari 1 0.16%
vinograd 4 0.46%
izlo?ba 0 0.00%
izlo?be 2 0.20%
vina 25 1.45%
vinski 0 0.00%
vinarski 0 0.00%
berba 0 0.00%

e-vinarstvo.com WebSite Httpheader

StatusCode 200
Vary Accept-Encoding
Connection Keep-Alive
Transfer-Encoding chunked
Cache-Control private, no-cache, no-store, proxy-revalidate, no-transform
Content-Type text/html
Server Apache
Date Sun, 18 Feb 2018 14:18:51 GMT

e-vinarstvo.com Traffic Sources Chart

e-vinarstvo.com Alexa Rank History Chart

e-vinarstvo.com aleax

e-vinarstvo.com Html To Plain Text

E - vinarstvo | Inovativna Internet Udruga Vinara Izvje??e E-vinarstvo Najave Proljetni festival "Uskrs u Kri?u 2014."Izlo?be vina PREPORU?UJEMO SURADNJU SA; "Vinsko Ra?unalo" KONTAK UDRUGE Jovica Nik?i? 7.4.2017 15:21:06 SPONZORI UDRUGE 2017. Preporuka vinarima i vinogradarima za suradnju s na?im Sponzorima Objava imena Sponzora i njihova promid?ba! CEDAR-AGRO D.O.O. http://www.cedar-agro.hr/ PINOVA D.O.O. http://pinova.hr/hr_HR/ O?EKUJEMO I VA?E PRIKLJU?ENJE PROJEKTU PROMID?BE -pravne osobe -po Ugovoru sa Udrugom -promid?ba po odabranom iznosu [...] Jovica Nik?i? 12.3.2017 10:36:17 POSTANITE SPONZOR - ostvarite dobru promid?bu Za pravne osobe, udruge, poduze?a, obrte Predmet: MOLBA ZA SPONZORSTVO UDRUZI ?E-VINARSTVO“ ZA PROJEKT; Projekt: Promid?ba knjige-priru?nika; Knjiga 2. ?VINOGRADARSKI IZRA?UN“ [...] Jovica Nik?i? 10.2.2017 16:29:45 Udruge, jednostavno knjigovodstvo RNO PORTAL Jednostavno knjigovodstvo http://www.cerno-zagreb.hr/jednostavno-knjigovodstvo Priru?nik Iz tiska je iza?ao Priru?nik za udruge Kako voditi jednostavno knjigovodstvo. Dono?enjem novih zakona i propisa vezanih uz neprofitne organizacije stvara se pozitivno okru?enje za r [...] Jovica Nik?i? 2.2.2017 19:01:15 1. Salonu pjenu?avih vina u Zagrebu Mjehuri?i su pravi na?in za po?etak velja?e na 1. Salonu pjenu?avih vina u Zagrebu 1.Me?unarodni salon pjenu?avih vina odr?at ?e se u hotelu Dubrovnik 11.2.2017. u organizaciji Radostnih prireditvi, a tjedan dana nakon Zagreba na redu je i 4. Salon pe [...] Jovica Nik?i? 1.2.2017 19:50:05 Dubrovnik FestiWinea 17.-23.04.2017. Sustav ocjenjivanja za koji se zala?em kroz knjigu-priru?nik do?ekat ?e i va?a vina na ovom presti?nom festivalu, zato...vidimo se tamo? Vinari, ako ?elite u?ivati u lijepom ambijentu, okoli?u, gradu koji postaje centar svijeta, a uz to i prezentirati svoj proizvod u jeku pred [...] Jovica Nik?i? 19.1.2017 13:47:20 VINOVITA 2017. Zagreba?ki Velesajam 22.-26.02.2017. O SAJMU Raznolikost i kvaliteta vina kao i gastronomska ponuda, vrhunski su promotivni identitet nacionalnog turizma. Hrvatsko vinogradarstvo i vinarska proizvodnja u vlastitom turizmu imaju ogromni potencijal i veliko tr?i?te, osigurani put razvoja, samo ukoliko se vodi ra?una o doma?em [...] Jovica Nik?i? 28.11.2016 14:32:37 Pinova Meteo stanica http://pinova.hr/hr_HR/ Pinova Meteo agrometeorolo?ka stanica jedna je od najsofisticiranijih agrometorolo?kih stanica za kori?tenje u poljoprivredi u svijetu. Pinova Meteo stanica je proizvod visoke tehnologije koji je konstruiran za ra?unalnu dijagnostiku i upotrebu u intenzivnoj poljop [...] Jovica Nik?i? 22.11.2016 17:46:46 Postanite Donatori Udruge e-vinarstvo Po?tovani, Nudimo Vam mogu?nost da postanete Donator Udruge E-vinarstvo, a kao zahvalu za donacijom, udruga ?e Vam dostaviti Zahvalnicu i knjigu PODRUMAROV DNEVNIK na festival vina Zagreb VinoCom2016. Uplata donacije u iznosu od 199,00 kn na : Udruga "e-vinarstvo [...] Jovica Nik?i? 22.11.2016 17:42:36 11. Zagreb VINOcom 25.-26.11. http://vino.com.hr/vinoCOM/ Izdvajamo samo dio programa: 25. 11. 2016. – CASINO CLUB radionice traju 45min. molimo moderatore da se pridr?avaju satnice. maksimalan broj ljudi za CASINO CLUB radionicu je 30. za ulaz u CASINO CLUB radionicu nije potrebno imati kartu za [...] Jovica Nik?i? 4.11.2016 18:10:14 PODRUMAROV DNEVNIK NOVA inovativna knjiga-priru?nik Pogledajte sliku u punoj veli?ini [...] 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ? 17.04. Dubrovnik FestiWine 2017 Dubrovnik FestiWine 2017 17. – 23. 04. 2017. http://www.dubrovnikfestiwine.com/hr/novosti/item/421-program-dubrovnik-festiwine-2017 17.04. Zaprimanje uzoraka vina Starigrad-Koprivnica 5 ?upanijskoj izlo?bi vina Koprivni?ko-kri?eva?ke ?upanije odr?ati ?e se 05. svibnja 2017 godine u Koprivnici. PROGRAM IZLO?BE 05.05.2017. ... 20.04. Zaprimanje vina za VINODAR 2017. ?elimo Vas obavijestiti da ?e se zaprimanje uzoraka vr?iti 20. i 21. travnja 2017. godine u prostorijama ?Badel 1862 d.d. -Vinariji Daruvar?, Don... 23.04. Zaprimanje vina u udruzi "?KAF" Kri? Po?tovani vinari, s velikim zadovoljstvom Vam upu?ujemo poziv za sudjelovanje na 6. IZLO?BU VINA VINOGRADARA I VINARA ??KAF“ KRI? Zaprima... 27.04. 1. Me?unarodnoj konferenciji o vinskoj sorti Tribidrag 1. Me?unarodnoj konferenciji o vinskoj sorti Tribidrag, 27. i 28. travnja 2017. u Splitu Organizator konferencije "Ja sam Tribidrag" jest udruga Tri... Travanj 2016 P U S ? P S N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Svibanj 2016 P U S ? P S N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Lipanj 2016 P U S ? P S N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Srpanj 2016 P U S ? P S N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Kolovoz 2016 P U S ? P S N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Rujan 2016 P U S ? P S N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Listopad 2016 P U S ? P S N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Studeni 2016 P U S ? P S N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Prosinac 2016 P U S ? P S N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Sije?anj 2017 P U S ? P S N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Velja?a 2017 P U S ? P S N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 O?ujak 2017 P U S ? P S N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Travanj 2017 P U S ? P S N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Svibanj 2017 P U S ? P S N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Lipanj 2017 P U S ? P S N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Srpanj 2017 P U S ? P S N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Kolovoz 2017 P U S ? P S N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Rujan 2017 P U S ? P S N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Listopad 2017 P U S ? P S N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Studeni 2017 P U S ? P S N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Prosinac 2017 P U S ? P S N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Sije?anj 2018 P U S ? P S N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Velja?a 2018 P U S ? P S N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 O?ujak 2018 P U S ? P S N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Travan...

e-vinarstvo.com Similar Website

Domain WebSite Title
bukaleta.hr Udruga vinara otoka Krka - Bukaleta
kompas-nm.si Turisti?na Agencija Kompas Novo mesto - Turizem malo druga?e - Inovativna turisti?na agencija
udrugapogled.com Udruga za autizam Pogled Nedeli??e
wineandweather.net WineAndWeather.net | Vinarstvo, varstvo rastlin, trenutno vreme, nevihte |Vinarstvo, varstvo rastli...
udruga-oko.hr Udruga OKO
udruga-pauk.com Udruga P.A.U.K.
udrugaterra.hr Udruga Terra
udruga-kupa.hr Udruga Kupa
biom.hr Udruga BIOM
udrugafranak.hr Udruga Franak
soypc.com Software e internet - SoyPC
eustotem.com Eustotem. Publicidad e Internet
pablogeo.com SEO e Internet | Pablogeo
subinet.es Tecnología, Gadgets e Internet
contato.net Contato Internet - Internet e muito mais
treceblog.com Treceblog - Tecnología e Internet Treceblog - Tecnología e Internet
jei.it Jei - Jus e Internet - Jei - Jus e Internet
oli.net.br OLI INTERNET - LOJAS VIRTUAIS E E-COMMERCE